home

   

Omgevingsvergunningen

Een eenvoudige aanvraag gaat via de reguliere procedure. Deze heeft een beslistermijn van uiterlijk acht weken. Complexere aanvragen gaan via de uitgebreide procedure. Deze heeft een beslistermijn van uiterlijk 26 weken. In deze periode ligt de omgevingsvergunning zes weken ter inzage op het gemeentehuis.  Het is afhankelijk van diverse factoren of een aanvraag wordt afgehandeld via de reguliere of uitgebreide procedure. Hiermee spelen aard en omvang en situering een belangrijke rol. Aanvragen die betrekking hebben op een Rijksmonument of een tijdelijke ontheffing vallen altijd onder een uitgebreide procedure.

Soms kan de beslistermijn voor een omgevingsvergunning worden verlengd. Bijvoorbeeld als er nog wat informatie ontbreekt. Ook kan de beslistermijn verlengd worden als een ander nog te nemen besluit, invloed kan hebben op de aanvraag. Bijvoorbeeld bij een wijziging van het bestemmingsplan. Een verlenging van de beslistermijn kan slechts eenmalig voor een periode van maximaal zes weken. Dit geldt voor zowel de reguliere als de complexere vergunning. Mocht de beslistermijn voor u aanvraag worden verlengd, dan krijgt u daar altijd bericht over.

Onze rapporten voor vergunningsaanvraag voorzien in 99% in de door de gemeente vereiste gegevens voor het afgeven van een omgevingsvergunning.

Bouwregelgeving

Door onze jarenlange ervaring met het Bouwbesluit, de gemeentelijke (Model)Bouwverordeningen, kent de Nederlandse bouwregelgeving voor ons geen geheimen meer.

Meer informatie …

Bouwkundige tekeningen

Wij kunnen voor u het bouwkundige tekenwerk verzorgen. Dit doen wij al regelmatig voor diverse Architecten – Adviesbureaus – Aannemers.

Meer informatie …

Omgevingsvergunningen

Wilt u een gebouw bouwen welke niet vergunningvrij kan worden gebouwd? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie …

Enkele opdrachtgevers :

logo-msw  

Algemene contact gegevens

Bouwadviesbureau Raatjes
Ing. J. Raatjes

Hein Leemhuisstraat 27
9744 DR Groningen

 

Tel: 050 525 37 51
Mob: 06 489 40 214
info@raatjes.nl

Privacyverklaring
Disclaimer

Social MediaOntwerp, realisatie en beheer: Pixelsz Webdesign Groningen