home

   

Disclaimer Bouwadviesbureau Raatjes

De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. U kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan uw getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij u niet garanderen dat de getoonde informatie betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat deze website altijd correct werkt of vrij is van virussen.

Bouwadviesbureau Raatjes probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op https://raatjes.nl worden gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan Bouwadviesbureau Raatjes gevestigd te Groningen. U mag gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Bouwadviesbureau Raatjes. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kun u geen claims leggen op Bouwadviesbureau Raatjes naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door Bouwadviesbureau Raatjes niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissements- district waarbinnen Bouwadviesbureau Raatjes valt.

Gemeente Groningen / Aa en Hunze

Vanwege onze samenwerking met de Gemeente Groningen en de Gemeente Aa en Hunze kunnen wij helaas geen werkzaamheden binnen deze gemeenten uitvoeren.

Bouwregelgeving

Door onze jarenlange ervaring met het Bouwbesluit, de gemeentelijke (Model)Bouwverordeningen, kent de Nederlandse bouwregelgeving voor ons geen geheimen meer.

Meer informatie …

Bouwkundige tekeningen

Wij kunnen voor u het bouwkundige tekenwerk verzorgen. Dit doen wij al regelmatig voor diverse Architecten – Adviesbureaus – Aannemers.

Meer informatie …

Omgevingsvergunningen

Wilt u een gebouw bouwen welke niet vergunningvrij kan worden gebouwd? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie …

Enkele opdrachtgevers :

logo-msw  

Algemene contact gegevens

Bouwadviesbureau Raatjes
Ing. J. Raatjes

Hein Leemhuisstraat 27
9744 DR Groningen

 

Tel: 050 525 37 51
Mob: 06 489 40 214
info@raatjes.nl

Privacyverklaring
Disclaimer

Social MediaOntwerp, realisatie en beheer: Pixelsz Webdesign Groningen